W odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące przebiegu konkursu, informujemy, że:

  1. Prace w szczególności plastyczne powinny być wykonane samodzielne i nie mogą zawierać grafiki oraz zdjęć pobranych z Internetu.

  2. Uczeń może brać udział nawet w 2 kategoriach konkursu, jeśli uczęszcza do klasy od IV do VII,

  3. Szkoła podstawowa uczestnicząca w konkursie może przesłać maksymalnie 9 prac po 3 z każdej kategorii, albo z dwóch kategorii łącznie 6 prac itd.

  4. Zgłoszenie do konkursu musi być potwierdzone przez szkołę poprzez przesłanie wypełnionych i podstemplowanych załączników.

  5. Druki można przesłać pocztą tradycyjną lub ich skany pocztą e-mail.

  6. Elektroniczne zgłoszenie przesłanych prac na konkurs dokonujemy wypełniając formularz na tej stronie w zakładce: ZGŁOSZENIA PRAC.

  7. Wybrane prace konkursowe zostaną opublikowane w 12 stronicowym kalendarzu szkolnym w formacie A-3 na rok szkolny 2018/2019 w nakładzie 100 egz.
    Kalendarz będzie dodatkową nagrodą dla uczniów i upominkiem dla opiekunów wyróżnionych prac.


  8. 20 marca 2018 r. kończymy przyjmowanie prac na konkurs.