„Udział w konkursie to doskonała okazja
zaprezentowania ciekawych form edukacji dzieci
w zakresie wychowania komunikacyjnego
realizowanych w Państwa placówce”.

   VIII WOJEWÓDZKI KONKURS SZKOLNY
pt.: „Bądź bezpieczny na drodze"

 

 R E G U L A M I N

 

Hasło VIII edycji konkursu brzmi: „Jesteś na drodze. Włącz myślenie!


Jesteś pieszym lub rowerzystą? Czego oczekujesz od innych uczestników ruchu?
Weź udział w konkursie i zmień zachowanie innych uczestników ruchu drogowego na lepsze.

 

 I. Cel konkursu         

Celem konkursu jest kształtowanie właściwych nawyków zachowania się dzieci i młodzieży na drodze
oraz uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego.

II. Organizatorzy    

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej,
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie.

III. Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu woj. lubelskiego.

IV. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest indywidualne (prace zespołowe nie będą oceniane) wykonanie pracy literackiej, grafiki komputerowej lub skryptu w języku kodowania Scratch uwzględniającego tematykę konkursu.

1)  Prace literackie – dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Pracą może być rymowany wiersz do 4 zwrotek lub hasło poświęcone edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży. Pracę przesyłamy do organizatorów w wersji elektronicznej (plik Worda) i wydrukowaną.

2) Grafika komputerowa – dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej

Grafika komputerowa może być wykonana w dowolnym programie graficznym, np. Paint i zapisana w formacie: bmp, jpg, png lub tiff o minimalnym rozmiarze: 600x900 pikseli, a rozmiar pliku nie powinien przekraczać 10 MB.
Do organizatorów pracę dostarczamy zarówno  w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD-R lub DVD
i jej wydruk na papierze o grubości ok. 160g/m2 (np. kartka z bloku technicznego) w formacie A4.

3) Skrypty  wykonane w języku kodowania Scratch – dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej

Zadaniem uczestników konkursu w tej kategorii jest wykonanie animacji komputerowej, gry komputerowej lub programu edukacyjnego. Ocenie jury podlega: ilość poleceń, bezawaryjność programu, przejrzystość kodu, stopień skomplikowania (np. ilość duszków, ich kostiumów, zmiennych czy poziomów), funkcjonalność aplikacji. Pracę należy stworzyć (umieścić) na serwerze Scratch'a (http://scratch.mit.edu). Projekt musi być udostępniony dla innych i zgłoszony do konkursu za pośrednictwem strony internetowej konkursu (http://sp4leczna.edu.pl/). Ponadto, należy go zapisać w postaci pliku: nazwisko_imie.sb2 wraz ze skanem wypełnionych i podpisanych załączników  oraz przesłać pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjną  na adres szkoły.

V. Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim.
 2. Etap szkolny konkursu w swojej placówce organizuje i przeprowadza Szkolny Koordynator Konkursu powołany przez dyrektora szkoły.
 3. W terminie do 15 marca 2018 r. należy zakończyć etap szkolny, w miarę możliwości ufundować nagrody
  i dyplomy dla autorów najlepszych prac.
 4. Prace laureatów szkolnego etapu (do 3 prac z jednej kategorii) są kwalifikowane do etapu wojewódzkiego.
 5. Każda praca musi być podpisana i należy dołączyć do niej kartę informacyjną z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i adres szkoły, nr telefonu oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana - załącznik nr 1.
 6. Każdy opiekun pracy (rodzic) powinien wyrazić zgodę na publikację prac konkursowych i zgodę na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 2.
 7. Dodatkowo z pracami uczniów, każda placówka powinna przesłać do organizatorów krótką informację o sposobie organizacji i przebiegu Konkursu na etapie szkolnym (również zdjęcia) - załącznik nr 3.
 8. Prace na etap wojewódzki należy przesyłać do 20 marca 2018 roku na adres: Szkoła Podstawowa nr 4
  im. Papieża Jana Pawła II ul. Jaśminowa 6, 21-010 Łęczna z dopiskiem: VIII Konkurs pt. „Bądź bezpieczny na drodze” oraz dodatkowo pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Nagrody

 1. Najlepsze prace w każdej kategorii zostaną nagrodzone i wyróżnione, a ich opiekunowie otrzymają podziękowania.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 28 marca 2018 r. na stronie szkoły pod adresem: www.sp4leczna.pl orazhttp://sp4leczna.edu.pl
 3. Rozdanie nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej podczas XIX Powiatowego Turnieju Rowerowego o Puchar Burmistrza dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.
 4. Wszyscy opiekunowie otrzymają podziękowania za udział w konkursie w maju 2018 r.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Prace zawierające zdjęcia oraz grafikę z Internetu bez poszanowania praw autorskich będą dyskwalifikowane.
 2. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatorów.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie przesyłki.
 4. Przewidziana jest pokonkursowa wystawa najlepszych prac w Szkole Podstawowej nr 4
  im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej i ich prezentacja na stronie internetowej szkoły.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu Witolda Muszyńskiego pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   

Łęczna, grudzień 2017 r.