VIII Wojewódzki Konkurs Szkolny pt. „Bądź bezpieczny na drodze”
honorowym patronatem objęli: