Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na drodze
musi przebiegać w przychylnej atmosferze całego społeczeństwa.”
Barbara Zarzecka – Warszawa

 

W 2004 roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy Wojewódzki Konkurs Szkolny pt. „Bądź bezpieczny na drodze”, a Kurator Oświaty w Lublinie objął go swoim patronatem. W trosce o bezpieczeństwo i praktyczne nauczanie wychowania komunikacyjnego uczniów, impreza organizowana jest cyklicznie.


 Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z poszczególnych edycji konkursu.

 • 2004 - I Wojewódzki Konkurs Szkolny - CD-R

 • 2005 - II Wojewódzki Konkurs Szkolny - CD-R

 • 2006 - III Wojewódzki Konkurs Szkolny - CD-R

 • 2009 - IV Wojewódzki Konkurs Szkolny - CD-R

 • 2011 - V Wojewódzki Konkurs Szkolny - plik pdf

 • 2014 - VI Wojewódzki Konkurs Szkolny - plik pdf

 • 2016 - VII Wojewódzki Konkurs Szkolny - sprawozdanie poniżej.

 ________________________________________

 
Podsumowanie VII Wojewódzkiego Konkursu Szkolnego pt. "Bądź bezpieczny na drodze" - 2016 r.
 
 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej już po raz siódmy zorganizowała Wojewódzki Konkurs Szkolny pt. "Bądź bezpieczny na drodze" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.  W dniu 13 kwietnia 2016r. odbyło się uroczyste jego podsumowanie połączone z wręczeniem nagród, wyróżnień i podziękowań. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było indywidualne wykonanie pracy plastycznej, komputerowej, literackiej lub skryptów w języku kodowania Scratch uwzględniającej tematykę konkursu. Hasło VII edycji konkursu brzmiało: „CHCESZ ŻYĆ? Noś Odblaski. Włącz Myślenie”.  Udział w konkursie był doskonałą okazją do zaprezentowania i promowania ciekawych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego każdej placówki.

 

Konkurs był dwuetapowy i cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. W VII Wojewódzkim Konkursie Szkolnym pt. „Bądź bezpieczny na drodze” na etapie szkolnym wzięło udział łącznie 583 uczniów z 28 szkół, a najwięcej wykonano prac z grafiki komputerowej, bo aż 441.Na etap wojewódzki wpłynęło:

 • 29 pracami literackimi z 12 szkół,
 • 51 grafikami komputerowymi z 21 szkół,
 • 8  pracami komputerowymi z 4 szkół,
 • 15 skryptami wykonanymi w języku kodowania Scratch z 8 szkół.


Patronat nad konkursem sprawowali:

 • Lubelski Kurator Oświaty,
 • Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie.

Sponsorzy:

 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie,
 • Gmina Łęczna,
 • MK NSZZ „Solidarność”  Pracowników Oświaty w Łęcznej,
 • Rada Rodziców przy Zespole Szkól nr 2 w Łęcznej,
 • Zespół Szkól nr 2 w Łęcznej.

Uroczystego wręczenia nagród, wyróżnień i podziękowań dokonali:

 • Pan Jerzy Surma - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie,
 • Pan Ryszard Pasikowski - Dyrektor WORD-u w Lublinie,
 • Pani Lidia Kwietniewska-Nazimek - Kierownik Wydziału Szkolenia i Promocji BRD w Lublinie.

Koordynatorem konkursu był Pan Witold Muszyński. 

 


 

 Posiedzenie komisji konkursowej

  

 

 Wręczenie nagród

 


                                                                          

 

Film z uroczystości

 

 

 

Publikacja

W kwartalniku "Zielony Biuletyn" nr 2/2016 wydawanym przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie zostały opublikowane 2 artykuły ze zdjęciami pt. „CHCESZ ŻYĆ? Noś Odblaski. Włącz Myślenie” oraz „ROWER, ZDROWIE, TURYSTYKA I BEZPIECZEŃSTWO” autorstwa Witolda Muszyńskiego. Publikacje rozpowszechnione na terenie całego województwa lubelskiego, spełniają ważną funkcję informacyjno-promocyjną działalności naszej szkoły w zakresie wychowania komunikacyjnego.

 

Artykuł o przebiegu konkursu