.
  .
..:: Wstęp ::..

v O programie 

..:: Konkurs ::..

v Organizacja

..:: Turniej ::..

v Organizacja

..:: Współpraca ::..

v Sponsorzy...

..:: Promocja ::..

v Miasto, powiat...

..:: Redakcja ::..
v Zespół redakcyjny

 
..:: Wstęp ::..


Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej
w roku szkolnym 2008/2009 zorganizowała następujące międzyszkolne
imprezy z wychowania komunikacyjnego:

 • IV Wojewódzki Konkurs Szkolny pt. "Bądź bezpieczny na drodze" dla uczniów szkół podstawowych

 • X Międzyszkolny Turniej Rowerowy o Puchar Burmistrza o puchar Burmistrza

   Celem tych imprez jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

 • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,

 • kształtowanie właściwych nawyków zachowania się dzieci i młodzieży na drodze,

 • uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu
  drogowego,

 • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

 • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne,j

 • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Braliśmy również udział w programie edukacyjnym
pt. „Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa–moje pierwsze prawo jazdy”.


Program ten jest skierowany do uczniów klas IV szkół podstawowych. Jego celem jest szerzenie wśród najmłodszych wiedzy na temat zasad ruchu drogowego i zwiększanie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa na drodze. W ramach realizacji programu wszyscy uczniowie klas IV otrzymali bezpłatnie ćwiczenia pt. „Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”. Dodatkowo, dla każdego ucznia, którzy już w tym roku szkolnym uzyska kartę rowerową przewidziano pakiety bezpieczeństwa obejmujące: kamizelkę odblaskową dla rowerzysty i 2 opaski odblaskowe.

 

 Na płycie, którą nieodpłatnie przekazujemy  Państwu, zostały zamieszczone informacje dotyczące organizacji i przebiegu w/w imprez, w tym m.in.: spisy uczestników, regulaminy, wyniki, prace konkursowe, zdjęcia i film. Mamy nadzieję, że powyższe wydawnictwo przyczyni się do popularyzacji imprez z wychowania komunikacyjnego, a ich uczestnikom przyniesie dodatkową satysfakcję
z udziału w nich.

 UWAGA!

Do przeglądania zawartości płyty CD-R zalecane są przeglądarki Microsoft® Internet Explorer

W przeglądarce Mozilla Firefox strona może mieć inny wygląd.