.
  .
..:: Wstęp ::..

v O programie 

..:: Konkurs ::..

v Już trzecia edycja

..:: Turniej ::..

v Organizacja

..:: Turniej BRD ::..

v Przebieg imprezy

..:: Sponsorzy ::..

v Nasi ofiarodawcy

..:: Promocja ::..

v Miasto, powiat...

..:: Redakcja ::..
v Zespół redakcyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej
w roku szkolnym 2005/2006 zorganizowała następujące międzyszkolne
imprezy z wychowania komunikacyjnego:

 • III Wojewódzki Konkurs Szkolny pt.: "Bądź bezpieczny na drodze" dla uczniów szkół podstawowych

 • VII Międzyszkolny Turniej Rowerowy o Puchar Burmistrza

 • Finał Wojewódzki XXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół gimnazjalnych

   Celem tych imprez jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

 • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,

 • kształtowanie właściwych nawyków zachowania się dzieci i młodzieży na drodze,

 • uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu
  drogowego,

 • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

 • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne,j

 • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

 Na płycie, którą nieodpłatnie przekazujemy  Państwu, zostały zamieszczone informacje dotyczące organizacji i przebiegu w/w imprez, w tym m.in.: spisy uczestników, regulaminy, wyniki, prace konkursowe, zdjęcia i film. Mamy nadzieję, że powyższe wydawnictwo przyczyni się do popularyzacji imprez z wychowania komunikacyjnego, a ich uczestnikom przyniesie dodatkową satysfakcję z udziału w nich.