.
Rozmiar: 678 bajtów
 
 
..:: Konkurs  ::..

u Wstęp

u Organizatorzy

u Regulamin

u Uczestnicy

u   Wyniki       

..:: Prace  ::..

u Plastyczne

u Fotograficzne

u Komputerowe

u Zad. wytwórcze  

..:: Turniej  ::..

u Trochę historii

u Regulamin

u Uczestnicy

u Zdjęcia        

..:: Podsumowanie  ::..

u Sponsorzy

u Redakcja

u Podziękowania

u   Ocena, wnioski  

 ..:: Wstęp ::..

    Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej przy współpracy z Centrum Kultury w Łęcznej zorganizowała  w roku szkolnym 2003/2004 Wojewódzki Konkurs Szkolny pt.: "Bądź bezpieczny na drodze" dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Konkurs odbył się pod patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie Pana Waldemara Godlewskiego.

    Cele konkursu:

 • kształtowanie właściwych nawyków zachowania się dzieci i młodzieży na drodze

 • uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu
      drogowego

      Na konkurs nadsyłano prace plastyczne, fotograficzne, komputerowe oraz zadania wytwórcze z techniki.

      Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, dyplomów odbyło się 23 kwietnia 2004 r. o godz. 9.00 w hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej podczas V Międzyszkolnego Turnieju Rowerowego o Puchar Burmistrza dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

      Na płycie został zamieszczony spis uczestników, regulamin i wyniki konkursu oraz nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe. Mamy nadzieję, że będą one cenną pomocą dydaktyczną dla wielu nauczycieli i szkół.

     Z uwagi na odbywający w dniu ogłoszenia wyników Konkursu V Międzyszkolny Turniej Rowerowy o Puchar Burmistrza dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu łęczyńskiego na płycie zmieściliśmy dodatkowo informacje o organizacji Turnieju oraz sprawozdania z jego przebiegu.

 • Rozmiar: 257 bajtów